Ring mig: 0722 250 450

Personlig träning

Personlig träning

Att ha en personlig tränare blir mer och mer vanligt samtidigt som det är ett effektivt sätt att få snabba resultat. Den som tränar med en personlig tränare får ut mer av sin träning och märker större skillnad på kortare tid än vad den som tränar på egen hand gör. Tillsammans jobbar vi fram en individuell plan utifrån just dina mål, behov och förutsättningar. Jag som personlig tränare kan hjälpa dig med allt från att komma igång med träningen till att lägga upp specifika träningsprogram för särskilda ändamål, t.ex. att gå ner i vikt eller åka ett Vasalopp. Oavsett vad du väljer att fokusera på kommer jag finnas vid din sida hela vägen för att du ska nå dina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Hur går det till?

Konsultation och Målsättning

Första mötet med mig som personlig tränare är en konsultation. Under konsultationen ligger fokus på dig som kund och dina mål, tillsammans går vi igenom en behovsanalys, vilket innebär att jag ställer frågor till dig om din tidigare träningsbakgrund, om eventuella skador och sjukdomar samt vilka mål och vilket syfte du har med din träning. Här får du chans och tala om vad det är du är ute efter i ett samarbete tillsammans med mig. Vi går även igenom vilka eventuella tidsaspekter vi rör oss kring. Behovsanalysen ligger sedan som grund för ditt träningsprogram.

Kapacitetsanalys

En kapacitetsanalys innebär att din fysiska status ses över. För att på bästa sätt kunna följa upp dina träningsresultat genomförs tester som sedan kan jämföras med det slutgiltiga resultatet. På så vis kan vi tillsammans se hur du utvecklas på vägen mot dina mål.

Programskrivning

Utifrån behovs- och kapacitetsanalysen gör vi sedan en plan tillsammans där vi gemensamt kommer överens om hur du ska uppnå dina träningsmål. Programmen jag skriver ser aldrig likadana ut och utgår alltid ifrån dig som kund och dina mål. Hur ofta du väljer att träffa din personliga tränare bestämmer du helt själv. En del har ett större behov av handledd träning och behöver ses 2-3 gånger i veckan, medan andra är längre fram i sin träning och utveckling vilket ger ett mindre behov av att ses och kanske nöjer sig med att träffas alltifrån 1 gång i veckan till vart annan vecka, under tiden som egen träning bedrivs.

Träning

Som personlig tränare kommer jag att vara med dig under hela ditt pass och se till att du presterar ditt optimala. Fokus kommer ligga på dig och din träning, jag kommer se till att du utför alla rörelser och din teknik perfekt. Jag kommer föra en logg tillägnad dig som jag fyller i innan, under och efter vårt träningspass – allt för att se till att du får ut det mesta av din träning och ständigt strävar framåt mot ditt slutgiltiga mål.

Uppföljning och tester

Genom att regelbundet följa upp och utvärdera tester och träningsresultat ser vi om du är på rätt väg mot dina mål. För att uppnå goda resultat är variation viktigt i träningen. Därför skrivs regelbundet nya träningsprogram som är anpassade utefter dina målsättningar och behov. Jag, som din personliga tränare finns hela tiden vid din sida på resan mot dina mål. Du kan alltid höra av dig via telefon eller mail om du har frågor och funderingar. När jag jobbar med mina klienter är jag PT dygnet runt!